Skip to main content

Ochrona danych

1. Ogólne informacje na temat ochrony danych

Uwagi ogólne

Poniższe informacje stanowią uproszczoną wiedzę na temat tego, co dzieje się z Państwa danymi osobowymi podczas odwiedzania naszej witryny internetowej. Dane osobowe są to dane, za pomocą których można zidentyfikować daną osobę. Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych są zawarte w Polityce Prywatności, która jest dostępna pod poniższym tekstem.

Gromadzenie danych na naszej witrynie internetowej

Kto jest odpowiedzialny za gromadzenie danych na tej witrynie internetowej?
Przetwarzanie danych na tej witrynie internetowej odbywa się przez administratora tej witryny internetowej. Jego danego kontaktowe znajdują się w stopce redakcyjnej witryny internetowej.

W jaki sposób odbywa się gromadzenie danych osobowych?
Dane osobowe są gromadzone wówczas, gdy są one nam przekazywane. Powyższe dotyczy np. danych, które są podawane w formularzu kontaktowym. Inne dane są automatycznie rejestrowane przez nasze systemy informatyczne w momencie odwiedzenia witryny internetowej. Są to przede wszystkim dane techniczne (np. przeglądarka internetowa, system operacyjny lub godzina otwarcia strony). Gromadzenie takich danych odbywa się automatycznie, w momencie gdy dana osoba odwiedzi naszą witrynę internetową.

Do czego używamy Państwa danych osobowych?
Część danych jest gromadzona w celu zagwarantowania bezbłędnego działania witryny internetowej. Inne dane są stosowane do analizy Państwa zachowania jako użytkownika witryny internetowej.

Jakie prawa przysługują Państwu do swoich danych osobowych?
W każdej chwili mają Państwo prawo do otrzymania nieodpłatnej informacji o pochodzeniu, odbiorcy i celu gromadzenia Państwa zapisanych danych osobowych. Ponadto mają Państwo prawo do skorygowania danych, ich zablokowania lub usunięcia. W tym zakresie oraz w przypadku dodatkowych pytań dotyczących ochrony danych osobowych można się w każdej chwili skontaktować z nami, używając adresu podanego w stopce redakcyjnej. Ponadto mają Państwo prawo do złożenia skargi we właściwym organie nadzorującym.

Narzędzia analityczne i narzędzia zewnętrznych usługodawców
Podczas wizyty na naszej witrynie internetowej Państwa zachowanie może zostać poddane ocenie statystycznej. Powyższe odbywa się przede wszystkim za pomocą plików cookie i tzw. programów analitycznych. Analiza zachowania podczas surfowania w sieci odbywa się zasadniczo anonimowo; na podstawie Państwa zachowania podczas surfowania nie można zidentyfikować Państwa danych osobowych. Można nie wyrazić zgody na taką analizę lub zapobiec jej poprzez nieużywanie określonych narzędzi. Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w naszej Polityce Prywatności.
W każdej chwili mają Państwo prawo do otrzymania nieodpłatnej informacji o pochodzeniu, odbiorcy i celu gromadzenia Państwa zapisanych danych osobowych. Ponadto mają Państwo prawo do skorygowania danych, ich zablokowania lub usunięcia. W tym zakresie oraz w przypadku dodatkowych pytań dotyczących ochrony danych osobowych można się w każdej chwili skontaktować z nami, używając adresu podanego w stopce redakcyjnej. Ponadto mają Państwo prawo do złożenia skargi we właściwym organie nadzorującym. Można nie wyrazić zgody na stosowanie takiej analizy. Możliwości wyrażenia sprzeciwu zostały przedstawione w Polityce Prywatności.

2. Ogólne wskazówki i obowiązkowe informacje

Ochrona danych

Administrator niniejszych witryn internetowych bardzo poważnie podchodzi do ochrony Państwa danych osobowych. Dlatego Państwa dane osobowe traktujemy poufnie i zgodnie z ustawowymi przepisami dotyczącymi ochrony danych oraz niniejszą Polityką Prywatności. Jeżeli korzystają Państwo z niniejszej witryny internetowej, ma miejsce gromadzenie różnych danych osobowych. Dane osobowe są to dane, za pomocą których można jednoznacznie zidentyfikować daną osobę. Poniższa Polityka Prywatności wyjaśnia, jakie dane są gromadzone i do czego są one używane. Ponadto wyjaśnia ona także, w jaki sposób ma miejsce gromadzenie danych i w jakim celu. Zwracamy uwagę na fakt, że przesyłanie danych w Internecie (np. podczas komunikacji e-mailowej) może wykazywać luki bezpieczeństwa. Kompletna ochrona danych przed ingerencją osób trzecich nie jest możliwa.

Wskazówka dotycząca odpowiedzialnej jednostki

Jednostka odpowiedzialna za przetwarzanie danych osobowych na niniejszej witrynie internetowej:

PURUS PLASTICS GmbH
Am Blätterrangen 4
95659 Arzberg

Telefon: +49 (0)9233 7755 0
E-mail: info@purus-plastics.de

Odpowiedzialną jednostką jest osoba fizyczna lub prawna, która samodzielnie lub wspólnie z innymi decyduje o celu i sposobie przetwarzania danych osobowych (np. nazwiska, adresy e-mail itd.). Pełnomocnikiem ds. ochrony danych osobowych w odpowiedzialnej jednostce jest Bert Jäckel. Jest on dostępny pod adresem e-mailowym datenschutz@purus-plastics.de oraz telefonicznie i pocztowo (numer telefonu i adres są podane przy wskazówce dotyczącej jednostki odpowiedzialnej za ochronę danych osobowych). Wszelką korespondencję należy kierować z dopiskiem „Der Datenschutzbeauftragte, z.Hd. Herrn Jäckel” („Pełnomocnik ds. ochrony danych osobowych, Pan Jäckel”).

Odwołanie zgody na przetwarzanie danych osobowych

Wiele czynności związanych z przetwarzaniem danych osobowych jest możliwych tylko po wyrażeniu zgody. Udzieloną wcześniej zgodę można w każdej chwili odwołać. W tym celu wystarczy przekazanie zwykłej informacji za pomocą e-maila. Powyższe nie narusza prawomocności przetwarzania danych osobowych, które miało miejsce do odwołania zgody.

Prawo do złożenia skargi we właściwym organie nadzorującym

W razie naruszenia prawa ochrony danych osobowych mają Państwo prawo do złożenia skargi we właściwym organie nadzorującym. Właściwym organem nadzorującym ds. ochrony danych osobowych jest Naczelny Pełnomocnik Ochrony Danych Osobowych kraju związkowego, w którym dane przedsiębiorstwo ma swoją siedzibę. Lista pełnomocników ds. ochrony danych oraz ich dane kontaktowe są dostępne pod poniższym łączem: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

Prawo do przenoszenia danych

Przysługuje Państwu prawo do przenoszenia danych osobowych, które są przez nas przetwarzane automatycznie na podstawie Państwa zgody lub w ramach realizacji umowy, do siebie lub innej osoby trzeciej w powszechnie stosowanym formacie nadającym się do przetwarzania komputerowego. Jeżeli żądają Państwo bezpośredniego przesłania danych do innego podmiotu odpowiedzialnego za ochronę danych, ma to miejsce jedynie, gdy jest to możliwe pod względem technicznym.

Szyfrowanie SSL lub TLS

Niniejsza witryna internetowa używa ze względów bezpieczeństwa i w celu ochrony przesyłania poufnych informacji, np. zamówień lub zleceń, które są przesyłane do nas jako administratora witryny internetowej, szyfrowania SSL lub TLS. Szyfrowane połączenie można rozpoznać po tym, że w wierszu adresowym przeglądarki „http://” zmienia się na „https://” oraz wyświetla się symbol kłódki.

Jeżeli szyfrowanie SSL lub TLS jest aktywne, dane, które są do nas przesyłane, nie mogą zostać odczytane przez osoby trzecie.

Informacja, blokada i usuwanie danych osobowych

W ramach obowiązujących ustawowych przepisów przysługuje Państwu w każdej chwili prawo do otrzymania nieodpłatnej informacji na temat Państwa zapisanych danych osobowych, o ich pochodzeniu i odbiorcach oraz celu przetwarzania danych osobowych. Ponadto przysługuje Państwu także prawo do skorygowania danych, ich zablokowania lub usunięcia. W tym zakresie oraz w przypadku dodatkowych pytań dotyczących ochrony danych osobowych mogą Państwo w każdej chwili skontaktować z nami, używając adresu podanego w stopce redakcyjnej.

Brak zgody na otrzymywanie maili reklamowych

Niniejszym nie wyrażamy zgody na używanie danych osobowych opublikowanych w ramach obowiązku zamieszczenia stopki redakcyjnej do przesyłania niechcianych reklam i materiałów informacyjnych. Administratorzy witryn internetowych zastrzegają sobie wyraźnie prawo do podjęcia kroków prawnych w razie przesyłania niechcianych informacji reklamowych, np. e-maili typu spam.

3. Gromadzenie danych na naszej witrynie internetowej

Pliki cookie

Witryny internetowe korzystają częściowo z tzw. plików cookie. Pliki cookie nie powodują żadnych szkód na komputerze i nie zawierają wirusów. Pliki cookie mają na celu zapewnienie łatwego w obsłudze, efektywnego i bezpiecznego korzystania z witryny internetowej. Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które są zapisywane przez przeglądarkę na danym komputerze. Większość stosowanych przez nas plików cookie to tzw. „pliki sesyjne”. Są one automatycznie usuwane po zakończeniu wizyty na witrynie internetowej. Inne pliki cookie pozostają zapisane na urządzeniu końcowym aż do ich usunięcia. Takie pliki cookie umożliwiają rozpoznanie Państwa przeglądarki podczas kolejnej wizyty na witrynie internetowej. Przeglądarkę internetową można ustawić w taki sposób, że pojawia się informacja o zapisywaniu plików cookie oraz ich zapisywanie jest dozwolone tylko w pojedynczych przypadkach, przyjmowanie plików cookie jest wykluczone dla określonych przypadków lub ogólnie oraz jest aktywowane automatyczne usuwanie plików cookie w momencie zamknięcia przeglądarki. W razie dezaktywacji plików cookie może mieć miejsce ograniczenie funkcjonalności niniejszej witryny internetowej. Pliki cookie, które są niezbędne do elektronicznych procesów komunikacyjnych lub udostępnienia określonych, pożądanych funkcji (np. funkcja koszyka zakupów), są zapisywane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Administrator witryny internetowej ma uzasadniony interes do zapisywania plików cookie w celu technicznie bezbłędnego i zoptymalizowanego udostępniania swoich usług. O ile ma miejsce zapisywanie innych plików cookie (np. pliki cookie do analizy zachowania internetowego), są one osobno omówione w przedmiotowej Polityce Prywatności.

Pliki logowania do serwera

Dostawca witryn internetowych gromadzi i zapisuje automatycznie informacje w tzw. plikach logowania do serwera, które Państwa przeglądarka automatycznie przesyła do nas. Są to następujące dane:

  • rodzaj przeglądarki i jej wersja
  • stosowany system operacyjny
  • referencyjny adres URL
  • nazwa hosta komputera uzyskującego dostęp
  • godzina zapytania serwerowego
  • adres IP

Powyższe dane nie są łączone z innymi źródłami danych. Podstawę dla przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który to przepis zezwala na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji umowy lub działań przedumownych.

Formularz kontaktowy

Jeżeli przesyłają Państwo do nas zapytania za pomocą formularza kontaktowego, Państwa dane osobowe z formularza kontaktowego wraz z podanymi danymi kontaktowymi są przez nas zapisywane w celu edytowania zapytania i dodatkowych pytań. Powyższe dane nie są przekazywane bez Państwa zgody. Przy korzystaniu z adresów e-mailowych podanych na naszej stronie z danymi kontaktowymi dane, które są przekazywane w e-mailu, są przekazywane do danego partnera lokalnego i do nas oraz zapisywane u nas i danego partnera w celu przetworzenia zapytania i na wypadek pojawienia się dodatkowych pytań. Przetwarzanie danych osobowych podanych w formularzu kontaktowym odbywa się wyłącznie na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Udzieloną zgodę można w każdej chwili odwołać. W tym celu wystarczy przekazanie zwykłej informacji za pomocą e-maila. Powyższe nie narusza prawomocności procesów przetwarzania danych osobowych, które miały miejsce do odwołania zgody. Podane w formularzu kontaktowym dane osobowe pozostają u nas, aż do momentu zażądania ich usunięcia, odwołania zgody na ich zapisywanie lub gdy przestanie obowiązywać cel zapisywania danych (np. po zakończonym przetwarzaniu danego zapytania). Powyższe nie narusza obowiązujących obligatoryjnie ustawowych przepisów, zwłaszcza terminów dotyczących przechowywania danych.

4. Narzędzia analityczne i reklama

Google Analytics

Niniejsza witryna internetowa korzysta z funkcji usługi analizy internetowej firmy Google Analytics. Dostawcą tej usługi jest firma Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Google Analytics stosuje tzw. „pliki cookie”. Są to pliki tekstowe, które są zapisywane na Państwa komputerze i umożliwiają analizę korzystania z witryny internetowej. Informacje generowane przez pliki cookie dotyczące używania strony internetowej są z reguły przesyłane na serwer Google w USA i tam zapisywane. Zapisywanie analitycznych plików cookie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Administrator strony internetowej ma uzasadniony interes do analizowania zachowania użytkowników, aby zoptymalizować ofertę internetową oraz swoją reklamę.

Anonimizacja IP
Na naszej witrynie internetowej jest aktywna funkcja anonimizacji IP. Dzięki temu adres IP jest przez firmę Google uprzednio skracany w obrębie państw członkowskich Unii Europejskiej lub w innych państwach umownych Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym przed przesłaniem adresu do USA. Jedynie w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP będzie przekazywany na serwer Google w USA i tam skracany. Pracując na zlecenie operatora tej witryny internetowej, firma Google będzie używać tych informacji, aby analizować Państwa sposób korzystania z witryny internetowej, tworzyć raporty o Państwa aktywności na witrynach internetowych oraz świadczyć inne usługi na rzecz operatora witryny internetowej związane z korzystaniem z tej witryny oraz Internetu. Adres IP przekazany w ramach Google Analytics przez Państwa przeglądarkę nie jest zestawiany z innymi danymi przez Google.

Wtyczka przeglądarki
Mogą Państwo zapobiec instalacji plików cookie poprzez dokonanie odpowiednich ustawień w przeglądarce; zwracamy jednak uwagę na to, że w takim przypadku nie będą Państwo mogli w pełnym zakresie korzystać ze wszystkich funkcji tej witryny internetowej. Ponadto mogą Państwo uniemożliwić zapisywanie danych w postaci plików cookie i odnoszących się do korzystania przez Państwa z witryny internetowej (wraz z Państwa adresem IP) przez Google oraz przetwarzanie tych danych przez Google poprzez pobranie i zainstalowanie wtyczki do przeglądarki dostępnej pod następującym łączem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Brak zgody na gromadzenie danych osobowych
Klikając następujące łącze, mogą Państwo uniemożliwić zapisywanie przez Google Analytics Państwa danych. Ustawiony zostanie plik cookie typu opt-out, który uniemożliwi zapisywanie Państwa danych podczas przyszłych wizyt na tej witrynie internetowej: Dezaktywacja Google Analytics. Więcej informacji na temat postępowania z danymi użytkownika przez Google Analytics znajdą Państwo w Polityce Prywatności firmy Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Przetwarzanie danych zlecenia
Podpisaliśmy z firmą Google umowę dotyczącą przetwarzania danych zlecenia oraz podczas korzystania z Google Analytics wdrażamy rygorystyczne wytyczne niemieckich urzędów ds. ochrony danych osobowych.

Wskaźniki demograficzne podczas korzystania z Google Analytics
Niniejsza witryna internetowa korzysta z funkcji „wskaźniki demograficzne” od Google Analytics. Dzięki temu jest możliwe utworzenie raportów, które zawierają informacje na temat wieku, płci i zainteresowań osób odwiedzających witrynę internetową. Te dane pochodzą z dopasowanej do zainteresowań reklamy Google oraz danych użytkowników od oferentów trzecich. Dane nie mogą zostać przyporządkowane żadnej indywidualnej osobie. Funkcję tę można w każdej chwili dezaktywować za pomocą ustawień wyświetlania w koncie Google. Ponadto jest możliwe także ogólne niewyrażenie zgody na gromadzenie danych osobowych przez Google Analytics, patrz punkt „Brak zgody na gromadzenie danych osobowych”.

5. Wtyczki i narzędzia

YouTube

Nasza witryna internetowa korzysta z wtyczki serwisu YouTube firmy Google. Administratorem tej witryny jest firma YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. Jeżeli odwiedzają Państwo jedną z naszych witryn internetowych, na której znajduje się wtyczka YouTube, ma miejsce połączenie z serwerami YouTube. Jednocześnie serwer YouTube otrzymuje informację, jaka witryna internetowa jest odwiedzana. Jeżeli są Państwo zalogowani do swojego konta użytkownika YouTube, serwis YouTube ma możliwość bezpośredniego przyporządkowania Państwa aktywności do indywidualnego profilu. Można temu zapobiec poprzez wylogowanie z konta YouTube. Korzystanie z serwisu YouTube ma na celu umożliwienie odpowiedniej prezentacji naszych ofert internetowych. Powyższe stanowi uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Dodatkowe informacje dotyczące postępowania z danymi użytkownika znajdują się w Polityce Prywatności serwisu YouTube: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

Vimeo

Nasza witryna internetowa korzysta z wtyczki serwisu wideo – Vimeo. Oferentem tej usługi jest firma Vimeo Inc., 555 West 18th Street, Nowy Jork, Nowy Jork 10011, USA. Jeżeli odwiedzają Państwo jedną z naszych witryn internetowych, na której znajduje się wtyczka Vimeo, ma miejsce połączenie z serwerami Vimeo. Jednocześnie serwer Vimeo otrzymuje informację, jaka witryna internetowa jest odwiedzana. Ponadto serwis Vimeo otrzymuje Państwa adres IP. Powyższe ma miejsce także, gdy nie są Państwo zalogowani do konta użytkownika w Vimeo lub nie mają konta użytkownika w Vimeo. Gromadzone przez serwis Vimeo informacje są przesyłane na serwer Vimeo w USA. Jeżeli są Państwo zalogowani do swojego konta użytkownika Vimeo, serwis Vimeo ma możliwość bezpośredniego przyporządkowania Państwa aktywności do indywidualnego profilu. Można temu zapobiec poprzez wylogowanie z konta Vimeo. Dodatkowe informacje dotyczące postępowania z danymi użytkownika znajdują się w Polityce Prywatności serwisu Vimeo: https://vimeo.com/privacy.

Google Maps

Niniejsza witryna internetowa korzysta poprzez API z usługi Google Maps. Dostawcą tej usługi jest firma Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Korzystanie z funkcji Google Maps wymaga zapisania adresu IP. Te informacje są z reguły przekazywane na serwer Google w USA i tam zapisywane. Dostawca niniejszej witryny internetowej nie ma wpływu na przesyłanie tych danych. Korzystanie z funkcji Google Maps ma na celu odpowiednią prezentację naszych ofert internetowych i łatwe wyszukanie miejsc podawanych przez nas w witrynie internetowej. Powyższe stanowi uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Więcej informacji na temat postępowania z danymi użytkowników znajdą Państwo w Polityce Prywatności firmy Google: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.