Skip to main content

Palety z tworzywa sztucznego według obciążenia

Light, medium, heavy

– wybór należy do Ciebie!

Przy wyborze odpowiedniej palety oprócz planowanego zastosowania i formatu należy uwzględnić również trzecie kryterium: wytrzymałość lub nośność. W branży palet wyróżnia się trzy rodzaje obciążenia: regał wysokiego składowania, obciążenie statyczne i obciążenie dynamiczne.

Pod pojęciem nośności dynamicznej należy rozumieć obciążenie, jakie paleta wytrzymuje maksymalnie podczas transportu wózkiem podnośnym, wózkiem widłowym lub innym urządzeniem do transportu poziomego. Z kilkoma wyjątkami obciążenie to jest znacznie niższe niż obciążenie statyczne.

Nośność statyczna nie oznacza zatem obciążenia w ruchu, lecz maksymalne obciążenie palety, gdy jest ona ustawiona płasko i nieruchomo na podłożu.

Nośność w regale wysokiego składowania oznacza maksymalne możliwe obciążenie palety w regale (wysokiego składowania). Jeśli regał nie ma półek, ciężar spoczywa tylko na dwóch zewnętrznych płozach.

Bazując na nośności w regale, wyróżniamy trzy podgrupy palet: light, medium i heavy. Klasyfikacja ta pomaga w wyborze palety, a także ułatwia wybór.

LIGHT

MEDIUM

HIGIENA

HEAVY

Kontakt

Masz pytania? Chętnie odpowiemy na wszelkie pytania dotyczące naszych produktów. Skontaktuj się z nami!

Pobierz przegląd produktów

Trudno Ci się odnaleźć w gąszczu informacji? Nie spiesz się – w spokoju przejrzyj naszą ofertę dużych palet.

O nas

Kto się kryje za naszą firmą? Kim jesteśmy, co robimy – dowiedz się wszystkiego na temat PURUS PLASTICS GmbH.